Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zapytania do 130 000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dostawa wybranych urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z montażem - Zapytania do 130 000 zł, menu 151, artykuł 1022 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania do 130 000 zł

Dostawa wybranych urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z  montażem

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy i montażu siłowni zewnętrznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wybranych urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z  montażem zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w  miejscowościach Królów, Chudzowice, Strzeszowice, Jędrzychowice, Stare Czaple i Kamienica nad Nysą Łużycką.

Przedmiotem zamówienia są następujące urządzenia:

 

 

Nazwa urządzenia

szt.

1.

Orbitrek

2

2.

Wahadło

1

3.

Ławka z oparciem

2

4.

Kosz na śmieci

1

5.

Tablica informacyjna

3

6.

Narciarz

1

7.

Wioślarz

1

8.

Biegacz

1

9.

Podciąg górny

1

10.

Jeździec

1

11.

Stepper+Odwodziciel

1

12.

Stojak na rowery prosty

1

 

Razem

16

Specyfikacja montażu urządzeń wg miejscowości:

KRÓLÓW działka 3/5: Jeździec

CHUDZOWICE działka 49: Biegacz, Orbitrek, Ławka z oparciem, Kosz na śmieci

STRZESZOWICE działka 5/33: Wahadło, Stojak na rowery prosty, Ławka z oparciem

JĘDRZYCHOWICE działka 205/4: Narciarz, Podciąg górny, Tablica informacyjna

STARE CZAPLE działka 163/4: Orbitrek, Wioślarz, Tablica informacyjna

KAMIENICA NAD NYSĄ ŁUŻYCKĄ działka 54/4: Odwodziciel+Stepper, Tablica informacyjna

Szczegółowy opis urządzeń wraz z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi materiałów, których poszczególne urządzenia maja być wykonane, wraz z ich rozmieszczeniem został przedstawiony w dokumentacjach projektowych siłowni zewnętrznych (6 szt.), które są integralną częścią zapytania ofertowego i stanowią szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 05.12.2022 r.
 2. Kryteria

     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena - 100%,

Kryterium Cena zostanie ocenione w skali punktowej, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( Załącznik Nr 1)
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć
podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel z dopiskiem „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych” osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@trzebiel.pl do dnia 20.09.2022 r.

 1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
 2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

- przez e-mail iod@trzebiel.pl

- telefonicznie: (68) 3756822

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:

- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.  

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

 

Wzór oferty

Wzór umowy

projekt budowlany Królów

projekt budowlany Chudzowice

projekt budowlany Strzeszowice

projekt budowlany Jędrzychowice

projekt budowlany Stare Czaple

projekt budowlany Kamienica nad Nysą Łużycką

 

Protokół zamówienia publicznego

Metryka

sporządzono
2022-09-09 przez Delejowska Monika
udostępniono
2022-09-09 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2022-09-26 08:59 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
187
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.