Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia o pracy Wyniki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Bibliotekarz w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu - Wyniki, menu 90, artykuł 578 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wyniki

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Bibliotekarz w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Bibliotekarz

w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

 

1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

2. Określenie stanowiska: Bibliotekarz

3. Warunki zatrudnienia:  cały etat

4. Planowany termin zatrudnienia:  od 12 października 2020 r.

5. Wymagania związane ze stanowiskiem:

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) niekaralność

3) nieposzlakowana opinia

4) wykształcenie wyższe, najlepiej bibliotekoznawstwo, pedagogika, nauczycielskie lub artystyczne

5) Znajomość prawa, w zakresie:

a) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,                 

b) Ustawy o bibliotekach                                                                                        

6) Wysoka kultura osobista.

II. Wymagania preferowane:

1) Doświadczenie w pracy bibliotecznej lub nauczycielskiej, artystycznej.

2) Dobra umiejętność obsługi komputera/ programów graficznych.

3) Znajomość zasad funkcjonowania systemu Prolib lub podobnych.

4) Znajomość języka obcego.

5) Prawo jazdy kat. B- ze względu na prowadzenie Biblioteki Mobilnej.

6)Posiadanie podstawowych umiejętności niezbędnych do sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów, w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

7) Mile widziany co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku bibliotekarz lub nauczyciel

8) Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność;

9) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów   wewnętrznych wydanych przez Dyrektora należą do kompetencji Bibliotekarza, a także wiążą się ściśle z działalnością Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu

III. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny;

2) Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

3) Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4) Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada);

5) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)   niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,

c) korzystaniu z pełni praw publicznych.

Składane dokumenty (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 3 i 4) muszą być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu. Wymagane jest także zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

6) Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel, z dopiskiem „Konkurs na Bibliotekarza” w terminie: do 08.10.2020 r. do godziny 15:00 (Dokumenty, które dotrą do siedziby OKiB po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy rekrutacji).

7)   Procedury konkursowe: Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

8) Miejsce ogłoszenia konkursu i jego wyników: Informacje o konkursie na  Bibliotekarza Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu

9) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OKiB informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu reprezentowany przez Dyrektora, z  siedzibą przy ul. Żarskiej 52, 68-212 Trzebiel

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania  danych osobowych, z którym  można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@trzebiel.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia  procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917);

5) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;

6) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7) Dane przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) lub na podstawie odrębnych uregulowań prawnych;

8)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Szczegółowe informacje: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel, tel. 68 3755002, kom. 535 439 581, okib@trzebiel.pl

 

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu

/-/ Artur Kułdosz

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze.doc

Metryka

sporządzono
2020-09-23 przez Artur Kułdosz
udostępniono
2020-09-23 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2021-04-12 15:27 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
325
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.