Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia o pracy Wyniki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA MA-MU-CIK W TRZEBIELU - Wyniki, menu 90, artykuł 1531 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wyniki

PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA MA-MU-CIK W TRZEBIELU

 

Trzebiel, dnia: 03.04.2024r.

 

 

PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA MA-MU-CIK W TRZEBIELU

 1. Ocena formalna.

Do naboru na ww. stanowisko nadesłano 3 oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 29 marca 2024r. do godz. 12.00

 • Wymogi formalne:

l.p.

Imię i nazwisko kandydata

Wymagania formalne

Wada oferty

spełnił

nie spełnił

1.

Anna Mróz

 

 

ü               

1.      Brak udokumentowania min. 3 letniego stażu pracy z dziećmi – kandydatka udokumentowała staż wynoszący 27 miesięcy.

2.      Brak podpisanego CV

3.      Wadliwie złożone oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacji lub o braku obowiązku alimentacji.

2.

Barbara Ornatowska

 

ü   

1.      Brak udokumentowania min. 3 letniego stażu pracy z dziećmi.

2.      Brak oświadczenia o niefiguraowaniu w bazie danych rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

3.

Ewa Ciwoniuk

ü   

 

Brak

 

Komisja po analizie formalnej złożonych przez kandydatki dokumentów aplikacyjnych uznała:

Wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko dyrektora Żłobka Ma-mu-cik stanowiły podstawowe wymagania dla stanowiska dyrektora żłobka wynikające z art. 13 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Tym samym warunkiem formalnym bezwzględnie koniecznym, jest wykazanie przez kandydata stażu pracy z dziećmi przynajmniej na poziomie minimalnym ( w przypadku ww. kandydatów z wykształceniem wyższym) - 3 lata.

Kandydatki 1 i 2 wskazały na doświadczenie pracy z dziećmi w CV:

1)Pani Anna Mróz powołuje się na 5 letnie doświadczenie, zaś dokumentuje wyłącznie 27 miesięcy.

2) Pani Barbara Ornatowska wskazuje w CV daty pracy z dziećmi w latach 2015 -2018 bez przedłożenia kserokopii żadnych dokumentów potwierdzających staż pracy.

Komisja wskazuje, iż zgodnie z pkt. 8 ogłoszenia o naborze wymaganym dokumentem były kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W ogłoszeniu wymienione zostały także wymagane oświadczenia kandydata złożone na piśmie.

W kontekście brzmienia ogłoszenia a także art. 13 w/w ustawy należy podkreślić, że wymóg udokumentowania 3 lat pracy z dziećmi jest bezwzględnie konieczny i podstawowy dla kandydata na dyrektora żłobka. Komisja podkreśla, że w literaturze przedmiotu wskazuje się, że,,doświadczenie w pracy z dziećmi stanowić będzie udokumentowany w określony sposób (umowa o pracę, umowa zlecenia, świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy) okres zatrudniania w podmiocie sprawującym opiekę nad dziećmi'' (por A. Olszewski [w:] Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz, Warszawa 2019, art. 13).

Z powyższych względów komisja uznała, że wady oferty ww. kandydatek powodują brak spełnienia wymogów formalnych a kandydatki nie mogą być uczestnikami kolejnego etapu rekrutacji.

 

 • Do merytorycznej oceny zakwalifikowano 1 kandydata:
 • Ewa Ciwoniuk
 • Komisja określiła termin II etapu naboru na dzień 15 kwietnia 2024r:

- Ewa Ciwoniuk godz. 8.30 pokój nr 20 w Urzędzie Gminy Trzebiel.

 • Komisja określiła metodę rekrutacji:

rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o przedstawioną koncepcję funkcjonowania żłobka oraz przepisy regulujące działalność jednostki.

 1. Ocena Merytoryczna.
 • Informacje o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej:

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej była realność wdrożenia przedłożonej przez kandydata Koncepcji funkcjonowania żłobka oraz procedury i przepisy prawa niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze, także w sferze finansów publicznych.

Komisja pomocniczo oceniła również predyspozycje osobowościowe kandydata na stanowisko urzędnicze. Komisja, w szczególności brała pod uwagę: komunikatywność oraz rozpoznawanie obszarów problemowych w zakresie stanowiska oraz zarządzanie zespołem.

 • Wyniki naboru.

Na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję, stwierdza się, że w wyniku postępowania konkursowego wybrana na wolne urzędnicze stanowisko Dyrektora Żłobka Ma-mu-cik w Trzebielu została  Pani Ewa Ciwoniuk.

 • Uzasadnienie dokonania wyboru:

W wyniku dokonanych przez Komisję Konkursową czynności, stwierdza się, iż Pani Ewa Ciwoniuk posiada wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących na stanowisku, na które aplikuje, znajomość branży oraz doświadczenie wynikające zajmowania stanowiska kierowniczego w jednostce sektora finansów publicznych.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe kandydata w na stanowisku dyrektora przedszkola pozwala na podjęcie samodzielnej pracy niezwłocznie po zakończeniu naboru. Kandydatkę cechuje samodzielność, znajomość specyfiki wszystkich zadań w zakresie kierowania jednostkę organizacyjną gminy a także specyfiki pracy w jednostce o charakterze opiekuńczym i wychowawczym dla małych dzieci. Ponadto Pani Ewa Ciwoniuk posiada cechy osobowościowe konieczne do prawidłowego realizowania zadań kierowniczych. Kandydatkę cechuje komunikatywność, poczucie misji oraz odporność na stres. W uznaniu Komisji powyższe rokuje, iż Pani Ewa Ciwoniuk odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone mu zadania i obowiązki służbowe, celem należytej realizacji zadań statutowych Żłobka Ma-mu-cik w Trzebielu.

 

Skład komisji przeprowadzającej nabór.

 • Justyna Mazur-Franczak - przewodnicząca
 • Wioleta Stężycka - członek
 • Magdalena Lizut - członek                                                             

 

 

Skład komisji przeprowadzającej nabór oraz podpisy:

 

 • Justyna Mazur-Franczak - przewodnicząca …………………      
 • Wioleta Stężycka - członek.………..……
 • Magdalena Lizut - członek …………………

Metryka

sporządzono
2024-04-23 przez Justyna Mazur - Franczak
udostępniono
2024-04-23 14:47 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2024-04-23 14:48 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
79
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.