Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Rejestry
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr Podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebiel - Rejestry, menu 87, artykuł 177 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestry

Rejestr Podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebiel

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z tereny Gminy Trzebiel

Lp.Numer rejestrowyFirma (oznaczenie siedziby i adres, bądź imię i nazwisko przedsiębiorcy) NIPREGONrodzaje odbieranych odpadów komunalnych (kody)uwagi
1 1/2012

Przedsiębiorstwo Komunalne "Pekom" S.A.


Ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 Żary

ul. Św. Brata Alberta 8

68-200 Żary

928- 000- 69- 12 970023062 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09,
16 01 03,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03,
17 03 02,
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11,
17 05 08,
17 06 04,
17 08 02,
17 09 04,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,
20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*,
20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28*,
20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*,
20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99
w dniu 11.08.2014 dokonano zmiany wpisu na wniosek
2 2/2012

Zakłady Usługowe
ZACHÓD sp. z o.o.


ul. Kolejowa 23
60-717 Poznań

ul. Robotnicza 40

61-517 Poznań

777-00-00-554 630144837 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*,15 02 02*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,
20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*,
20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28,
20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34,
20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,
20 01 41, 20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99
w dniu 03.08.2015 r. dokonano zmiany wpisu na wniosek
3 3/2012

SITA ZACHÓD  SUEZ Zachód Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

PreZero Dolny Śląsk Sp. z o. o. 

692-22-56-509 390766270 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*,
16 01 03,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03,
17 03 02,
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11,
17 05 08,
17 06 04,
17 08 02,
17 09 04,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,
20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*,
20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99

w dniu 13.09.2021 r. dokonano zmiany wpisu na wniosek

 

4 1/2013

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.

Ul. XX-lecia 3

ul. Wrocławska 3
68-300 Lubsko

928-000-68-23 970754452 150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110*,
160103,
170101, 170102, 170103, 170107,
170201, 170202, 170203,
170302,
170401, 170402, 170403, 170404,170405, 170406, 170407, 170411,
170508,
170604,
170802,
170904,
200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200121*, 200123*, 200126*, 200125, 200127*, 200128, 200129*, 200130, 200131*, 200132, 200133*, 200134, 200135*, 200136, 200137*, 200138, 200139, 200140, 200141, 200199,
200201, 200202, 200203,
200301, 200302, 200303, 200304,200306, 200307, 200399
w dniu 25.08.2017 dokonano zmiany wpisu na wniosek
5 2/2013 "PAU-KOR"
Monika Woszczyło

Niwica 79
68-210 Nowe Czaple
928-149-26-71 080664462 20 03 04 wykreślono na wniosek w dniu 07.02.2017 r.
6 3/2013

TEW - Gospodarowanie Odpadami sp. z o.o.

TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O.

PreZero Service Zachód Sp. z o.o.

ul. Szosza Bytomska 1
67-100 Kiełcz

925-11-18-100 970560624 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199,
200201, 200202, 200203,
200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399,
150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111,
170101, 170102, 170103, 170107,
170201, 170202, 170203,
170302,
170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411,
170508,
170604,
170802,
170904,
160103
w dniu 18.04.2019 r. dokonano zmiany wpisu na wniosek 
7 4/2013

A.S.A
Eko Polska Sp. z o.o
.

FCC Polska Sp. z o.o.

 

ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

676-21-57-648 357190739 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110*, 150111*,
160103,
170101, 170102, 170103, 170107,
170201, 170202, 170203,
170302,
170401, 170402, 170403, 170404,170405, 170406, 170407, 170411,
170508,
170604,
170802,
170904,
200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200121*, 200123*, 200125, 200126*, 200127*, 200128, 200129*, 200130, 200131*, 200132, 200133*, 200134, 200135*, 200136, 200137*, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199,
200201, 200202, 200203,
200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
wykreślono na wniosek w dniu 20.07.2020 r
8 1/2017

Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany

Edward Karpowicz

ul. Przemysłowa 62

68-300 Lubsko

928-100-58-14 970395680

15 01 01,15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 1701 07,
17 01 81, 17 02 01,17 02 02,
17 02 03,17 03 01, 17 03 02,
17 04 01, 17 04 02, 17 04 03
17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11, 17 05 04,
17 05 06, 17 05 08, 17 06 04,
17 08 02, 17 09 04, 16 01 03,
20 01 01, 20 10 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 13,
20 01 15, 20 01 17, 20 01 19,
20 01 21, 20 01 23, 20 01 25,
20 01 26, 20 01 27, 20 01 28,
20 01 28, 20 01 29, 20 01 03,
20 01 31, 20 01 32, 20 01 33,
20 01 34, 20 01 35, 20 01 36,
20 01 37, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41, 20 01 80,
20 01 99, 20 02 01,20 02 02,
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,
20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99 

brak
9 1/2020

VINCOMED Jacek Komorowski ul. Kasztanowa 2, 66-008 Słone

929-11-52-149 971222800

200108, 200132

wykreślono na wniosek w dniu 06.09.2021
10. 2/2020

ELEKTRO RECYKLING S. A.

Sękowo 59

64-300 Nowy Tomyśl

788-199-59-65  302595494  20 01 21, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36  wykreślono na wniosek w dniu 17-03-2022 r.

 

Załączniki

katalog odpadów

Metryka

sporządzono
2019-10-22 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-22 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2022-03-17 08:01 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
365
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.