Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Świadczenia socjalne i rodzinne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Świadczenia Rodzinne - wnioski - // Nowe wnioski 2017/2018 // - Świadczenia socjalne i rodzinne, menu 39, artykuł 53 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Świadczenia socjalne i rodzinne

Świadczenia Rodzinne - wnioski - // Nowe wnioski 2017/2018 //

 Karta

Poniżej nowe wnioski obowiązujące w 2017/2018 roku

Załączniki:

1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1

2.Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2

3.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR-3

4.Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR-4

5.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR-5

6.Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r.o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.) - SR-6

7.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7

8.Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - SR-8

9.Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - ZSR-01

10.Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej - ZSR-02

11.Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-03

12.Oświadczenie o dochodzie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-04

13.Oświadczenie o dochodzie członka rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-05

14.Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-06

15.Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-07

16.Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - ZSR-08

17.Oświadczenie osoby ubiegającej się o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych - ZSR-09

18.Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - ZSR-10

19.Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania - ZSR-11

20.Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - ZSR-12

21.Oświadczenie o dacie utraty dochodu członka rodziny oraz o tytule, z którego dochód ten został utracony - ZSR-13

22.Oświadczenie o wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz o liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-14

23.Oświadczenie o wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - ZSR-15

24.Oświadczenie o posiadaniu rachunku w banku / spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - ZSR-16

Metryka

sporządzono
2019-10-14 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-14 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2023-07-07 10:37 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
412
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.