Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Sprawy obywatelskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych - Sprawy obywatelskie, menu 38, artykuł 49 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawy obywatelskie

Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych

Termin załatwienia

do 7 dni

 

Osoba kontaktowa

Agnieszka Rusin

 

Miejsce załatwienia

pokój nr 2 Urząd Gminy Trzebiel

 

Telefon kontaktowy

68 3755038

 

Adres e-mail

rusin@trzebiel.pl , gmina@trzebiel.pl

 

Sposób załatwienia

 • przyjęcie wniosku – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych (art. 119 a ust. 5 ustawy)
 • sporządzenie listy wypłat i przekazanie do Wydziału Finansowego
 • wystąpienie o refundację do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • w uzasadnionym przypadku wydanie decyzji odmownej

 

Miejsce odbioru

pokój nr 2

 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wypłacenie utraconego wynagrodzenia zawierający:  
nazwisko i imię żołnierza,  nr PESEL,
adres zamieszkania żołnierza oraz adres i nr jednostki wojskowej

 oraz załączniki:

 1. zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o wysokości wypłaconego uposażenia,
 2. zaświadczenie od pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy wynikającego ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, o którym mowa w § 8 ust. 2  oraz w § 5 ust. 1 cytowanego niżej rozporządzenia,
 3. w przypadku żołnierza rezerwy prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą: zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy,
 4. w przypadku prowadzenia działalności rolniczej przez żołnierza rezerwy należy przedłożyć zaświadczenie burmistrza o wysokości miesięcznego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego.

 

Czas realizacji

do 7 dni

 

Opłaty

bez opłat

 

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od  dnia otrzymania decyzji odmownej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Uwagi

 • Żołnierz rezerwy na okres odbywania ćwiczeń powinien skorzystać z bezpłatnego urlopu.
 • Zgodnie z art. 119a ustawy rekompensaty nie wypłaca się za ćwiczenia trwające do 24 godzin odbywające się w czasie lub dniu wolnym od pracy.

Świadczenie rekompensujące wyliczane są zgodnie z rozporządzeniem i stanowią odpowiednio:

 • Kwotę miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożoną przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszoną o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 • Kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 252 i następnie pomnożoną przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszoną o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 • Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 • W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn.zm), obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna

 • Art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (tj. Dz. U. 2017. poz. 1430 z późn. zm ).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.08.2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tj. Dz. U. 2018 poz. 881).

 

Załączniki:

Wniosek

Wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu

Metryka

sporządzono
2019-10-14 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-14 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-10-14 11:37 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
202
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.