Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Sprawy obywatelskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zameldowanie na pobyt stały - Sprawy obywatelskie, menu 38, artykuł 48 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawy obywatelskie

Zameldowanie na pobyt stały

Termin załatwienia

niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki

 

Osoba kontaktowa

Agnieszka Rusin, Scholastyka Lang

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Trzebiel, pok. 2

 

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

 • w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM,
 • w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl,
 • w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje 

 

Telefon kontaktowy

68 3755038, 68 3756757

 

Adres e-mail

gmina@trzebiel.pl

 

Wymagane Dokumenty

 • dowód osobisty lub paszport
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu  
 • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia pobytu stałego
 • pełnomocnictwo, w przypadku dokonania czynności zameldowania za pośrednictwem pełnomocnika
 • dowód osobisty lub paszport pozwalający ustalić tożsamość pełnomocnika
 • potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot  dysponujący tytułem prawnym do tego lokalu w formie czytelnego podpisu na druku meldunkowym z oznaczeniem daty jego złożenia
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)

 

Czas realizacji

niezwłocznie

 

Opłaty

bez opłat

 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

 

Uwagi

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Podstawa prawna

 • art. 24, art.25 ust.1-3,art. 26, art. 27 ust. 1-2, art.28 oraz art.30-39 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r., poz. 1382 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 ze zm.)
 • art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

 

Załączniki

wniosek o zameldowanie na pobyt stały

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Metryka

sporządzono
2019-10-14 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-14 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-10-14 11:23 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
179
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.