Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Sprawy obywatelskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - Sprawy obywatelskie, menu 38, artykuł 44 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawy obywatelskie

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Osoba kontaktowa

Agnieszka Rusin, Scholastyka Lang

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Trzebiel, pok. 2

 

Telefon kontaktowy

68 3755038, 68 3756757

 

Adres e-mail

gmina@trzebiel.pl

 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Trzebiel, pok. 2

 

Wymagane Dokumenty

Cudzoziemiec będący obywatelem UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej:

 • karta pobytu związana z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt  rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP,  lub
 • dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.
 •  ważny dokument podróży lub inny dokument  potwierdzający jego tożsamość  i obywatelstwo,
 • ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,
 • wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, na którym właściciel lokalu potwierdza pobyt osoby meldującej się własnoręcznym podpisem,
 • tytuł prawny do lokalu (do wglądu)

Cudzoziemiec będący obywatelem kraju spoza UE:

 • ważny dokument podróży,
 • dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – wiza, dokument potwierdzający prawo pobytu - zgoda na pobyt czasowy lub stały,
 • wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, na którym właściciel lokalu potwierdza pobyt osoby meldującej się własnoręcznym podpisem,
 • tytuł prawny do lokalu (do wglądu)

 

Opłaty

 • bez opłat – czynność materialno-techniczna – (zameldowanie-wymeldowanie)
 • opłata 17 zł – w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, bądź o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego

 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Uwagi

 • Cudzoziemiec będący obywatelem UE, państwa członkowskiego EFTA lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terenie RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
 • Cudzoziemiec, będący obywatelem kraju spoza UE ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
 • Deklarowany pobyt czasowy cudzoziemca, będącego obywatelem kraju spoza UE nie może przekroczyć okresu, wskazanego w dokumentach potwierdzających jego prawo pobytu
 • Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni
 • Opuszczając miejsce zameldowania czasowego przed upływem terminu zameldowania, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca należy zgłosić wymeldowanie

Podstawa prawna

 • art. 40, 41, 42, 43, 44 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2016r., poz. 722 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2015r., poz. 1852. ze zm

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Metryka

sporządzono
2019-10-14 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-14 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-10-14 10:26 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
155
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.