Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Sprawy obywatelskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Karta Dużej Rodziny - Sprawy obywatelskie, menu 38, artykuł 38 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawy obywatelskie

Karta Dużej Rodziny

Termin załatwienia
Według terminów przyjętych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Osoba kontaktowa
Agnieszka Rusin

Miejsce załatwienia
pok. 3 Urząd Gminy Trzebiel

Telefon kontaktowy
68 3755038

Adres e-mail
rusin@trzebiel.pl

Sposób załatwienia
Złożenie wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu
Wnioski o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Miejsce odbioru
pok. 3 Urząd Gminy Trzebiel

Wymagane Dokumenty

  • wniosek
  • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej,
  • oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  • informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Czas realizacji
Do czasu zapewnienie przez właściwe Ministerstwo wyprodukowania blankietów kart, ich personalizacji oraz dostarczenia do tut. urzędu, maksymalnie do 2 miesięcy

Opłaty
Osoby, które do dnia 31.12.2017r. złożyły wniosek o KDR w wersji tradycyjnej (blankietowej) mogą się ubiegać o darmową kartę elektroniczną tylko do dnia 31.12.2019r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł

Tryb odwoławczy
Na odmowę przyznania Karty oraz stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebiel..

Uwagi
Wzór wniosku zawiera dwie strony (nr 3 i 4) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Strony te należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz. 785 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1454)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2449)

 

wzory wniosków

INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ

OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny)

Metryka

sporządzono
2019-10-14 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-14 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-10-14 11:58 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
229
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.