Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dzierżawa gruntów rolnych terenów nierolniczych i lokali usługowych - Nieruchomości, menu 36, artykuł 817 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nieruchomości

Dzierżawa gruntów rolnych terenów nierolniczych i lokali usługowych

 

 

Karta Usługi

 

 

 

Referat Infrastruktury i Inwestycji

Miejsce świadczenia usługi

Stanowisko: ds. gospodarki gruntami, mieniem komunalnym i rolnictwa

Nr pokoju: 14

Telefon kontaktowy: 068 375 67 54

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

Osoba wykonująca usługę: Anna Zajączkowska

Rodzaj usługi

Dzierżawa gruntów rolnych, terenów nierolniczych, lokali usługowych

Opłaty

Dzierżawy gruntów - roczny czynsz płatny do 15 marca każdego roku kalendarzowego w kwocie określonej w umowie dzierżawy w kasie urzędu Gminy Trzebiel lub na rachunek bankowy nr: 32 9672 0008 0000 0387 2000 0003

Dzierżawy terenów nierolniczych/lokali usługowych – miesięczny czynsz płatny do 10 każdego miesiąca w kwocie określonej w umowie dzierżawy w kasie urzędu Gminy Trzebiel lub na rachunek bankowy nr: 32 9672 0008 0000 0387 2000 0003

Wymagane dokumenty

Wniosek o dzierżawę należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Gminy

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Zawarcie umowy dzierżawy

Dodatkowe informacje dla interesanta

Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania czynszu w wysokości określonej w umowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 51/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz wysokości czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Trzebiel. 

Zmiana wysokości czynszu nie wymaga zmiany umowy. O zmianach powiadamia się dzierżawcę pisemnie. Niezaakceptowanie nowo obowiązującej stawki będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedzenia.

Dzierżawcy nie wolno oddawać nieruchomości w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobom trzecim.

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody wydzierżawiającego wznosić na dzierżawionym gruncie budynków, obiektów budowlanych oraz dokonywać nasadzeń drzew i krzewów ani zmieniać przedmiotu dzierżawy. 

Po zakończeniu dzierżawy należy zwrócić nieruchomość w stanie nie pogorszonym.

Przedłużenie umowy dzierżawy, zawartej na czas określony, może nastąpić wyłącznie poprzez złożenie w tym przedmiocie zgodnych oświadczeń stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Uwagi

W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebiel nalicza się opłatę w wysokości dwukrotnej stawki czynszu określonej w ww. zarządzeniu odpowiednio do sposobu wykorzystania nieruchomości.

Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest do uiszczania podatku od nieruchomości lub podatku rolnego wg obowiązujących stawek.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2021-11-17 przez Anna Zajączkowska
udostępniono
2021-11-17 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2024-04-15 11:28 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
261
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.