Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu - Nieruchomości, menu 36, artykuł 816 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

 

 

Karta Usługi

 

 

 

Referat Infrastruktury i Inwestycji

Miejsce świadczenia usługi

Stanowisko: ds. gospodarki gruntami, mieniem komunalnym i rolnictwa

Nr pokoju: 14

Telefon kontaktowy: 068 375 67 54

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

Osoba wykonująca usługę: Anna Zajączkowska

Rodzaj usługi

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Opłaty

nie podlega opłacie skarbowej

Wniosek

Wniosek lub ofertę na zakup nieruchomości należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje dla interesanta

Przetargi na sprzedaż nieruchomości przygotowywane są na wniosek osoby zainteresowanej jej nabyciem lub z urzędu.

Wójt Gminy Trzebiel wydaje zarządzenie określające prawne i finansowe warunki nabycia nieruchomości, a także ustala termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na postawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości ogłasza Wójt Gminy Trzebiel.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu w kasie urzędu Gminy Trzebiel lub na rachunek bankowy nr: 05 9672 0008 0000 0387 2000 0004.

Protokół z przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w drodze aktu notarialnego.

Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu - organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w drodze aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z wpisem nabytych praw do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Uwagi

O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy.

 

 

Metryka

sporządzono
2021-11-17 przez Anna Zajączkowska
udostępniono
2021-11-17 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2024-04-15 11:30 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
371
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.