Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podział geodezyjny nieruchomości - Nieruchomości, menu 36, artykuł 815 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nieruchomości

Podział geodezyjny nieruchomości

 

 

Karta Usługi

 

 

 

Referat Infrastruktury i Inwestycji

Miejsce świadczenia usługi

Stanowisko: ds. gospodarki gruntami, mieniem komunalnym i rolnictwa

Nr pokoju: 14

Telefon kontaktowy: 068 375 67 54

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

Osoba wykonująca usługę: Anna Zajączkowska

Rodzaj usługi

Podział nieruchomości

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Do wniosku załączyć należy

1.    Etap pierwszy:

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (m. in. odpis KW, akt notarialny)

-  wypis i wyrys z katastru nieruchomości

-  decyzja o warunkach zabudowy obowiązująca w dniu złożenia wniosku o podział nieruchomości (jeżeli była wydana)

- wstępny projekt podziału nieruchomości

2.    Etap drugi:

-  protokół z przyjęcia granic

-  wykaz zmian gruntowych

-  wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

-  mapa z projektem podziału

 

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Dodatkowe informacje dla interesanta

Wniosek o podział nieruchomości musi zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Postępowanie podziałowe jest postępowaniem składającym się z dwóch etapów: w pierwszym wnioskodawca składa dokumenty wymienione w pkt 1 – kończy się wydaniem postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (wyjątek art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami); w drugim etapie wniosek uzupełnia się o dokumenty wymienione w pkt 2 – kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości.

Uwagi

Podziału nieruchomości dokonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe na koszt osoby zainteresowanej.

Tryb odwoławczy

-        na postanowienie służy stronie zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

-        od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebiel, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

  

 

Metryka

sporządzono
2021-11-17 przez Anna Zajączkowska
udostępniono
2021-11-17 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2024-04-15 11:28 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
155
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.