Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykup lokalu komunalnego - Nieruchomości, menu 36, artykuł 33 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nieruchomości

Wykup lokalu komunalnego

 

 

 

Karta Usługi

 

 

 

Referat Infrastruktury i Inwestycji

Miejsce świadczenia usługi

Stanowisko: ds. gospodarki gruntami, mieniem komunalnym i rolnictwa

Nr pokoju: 14

Telefon kontaktowy: 068 375 67 54

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

Osoba wykonująca usługę: Anna Zajączkowska

Rodzaj usługi

Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę

Opłaty

300 złotych - zaliczka na wykup lokalu mieszkalnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży

Wpłat z tytułu zaliczki na wykup lokalu mieszkalnego można dokonywać w kasie Urzędu Gminy i na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trzebiel: 05 9672 0008 0000 0387 2000 0004

Do wniosku załączyć należy

 

Kserokopię umowy najmu na czas nieokreślony

Wzór wniosku

Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy Trzebiel w pokoju nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzebielu

Dodatkowe informacje dla interesanta

Sprzedaż na rzecz najemcy następuje w drodze bezprzetargowej zgodnie z postanowieniami protokołu uzgodnień zawieranego pomiędzy Gminą Trzebiel reprezentowaną przez Wójta Gminy a kupującym.

Protokół uzgodnień stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w drodze aktu notarialnego.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/185/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia               8 lutego 2018 r. najemcy wykupujący lokal otrzymują bonifikatę od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 5% za każdy rok trwania umowy najmu nie więcej jednak niż 99%. Okres najmu liczy się uwzględniając pełne lata kalendarzowe.

Sprzedający, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, jeżeli kupujący przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przez upływem 5 lat – zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na cele inne niż te uzasadniające udzielenie bonifikaty (wyjątek art. 68 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, przy czym pierwsza rata płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w drodze aktu notarialnego w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr: 32 9672 0008 0000 0387 2000 0003. Kolejne raty roczne płatne z góry do 31 marca każdego roku. W celu zabezpieczenia wierzytelności sprzedawcy ustanawia się hipotekę obciążającą nieruchomość.

Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w drodze aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z wpisem nabytych praw do księgi wieczystej ponosi kupujący.

Uwagi

Wnioskodawca musi posiadać umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony                 i nie może zalegać z opłatami z tytułu najmu lokalu.

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-10-11 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-11 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2024-04-15 11:30 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
419
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.