Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Wybory i referenda Wybory samorządowe 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego - 2024 rok, menu 213, artykuł 1519 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE I
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. Wybory przeprowadzono do 95 rad, z czego:

1) do 82 rad gmin, z tego:

 1. a) do 74 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) do 8 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 12 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Lubuskiego.

 1. Wybierano łącznie 1528 radnych, z czego:

1)    1286 radnych rad gmin, z tego:

 1. a) 1110 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) 176 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    212 radnych rad powiatów;

3)    30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

 1. Wybrano łącznie 1528 radnych, z czego:

1)    1286 radnych rad gmin, z tego:

 1. a) 1110 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) 176 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    212 radnych rad powiatów;

3)    30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

 1. Wybory przeprowadzono w 1191 okręgach wyborczych.
 2. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 1111 okręgach wyborczych.
 4. Głosowania nie przeprowadzono w 80 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 80 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
 5. Głosowanie przeprowadzono w 900 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 1. Wybory przeprowadzono do 74 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1110 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 1110 radnych spośród 3027 kandydatów zgłoszonych przez 321 komitetów wyborczych, w tym 294 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
 3. Wybrano 1110 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 1110 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 1030 okręgach wyborczych.
 7. Głosowania nie przeprowadzono w 80 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 80 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
 8. Głosowanie przeprowadzono w 606 obwodach głosowania.
 9. 9. Uprawnionych do głosowania było 405777 osób, w tym 51 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 10. 10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 207935 osobom.
 11. 11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 207837 osób, to jest 51,22% uprawnionych do głosowania.
 12. 12. Głosów ważnych oddano 202117, to jest 97,25% ogólnej liczby głosów oddanych.
 13. 13. Głosów nieważnych oddano 5720, to jest 2,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 1370, to jest 23,95% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4350, to jest 76,05% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

 1. Wybory przeprowadzono do 8 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 33 okręgi wyborcze.
 2. Wybierano 176 radnych spośród 1488 kandydatów zgłoszonych na 211 listach kandydatów przez 35 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 176 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 33 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 33 okręgach wyborczych.
 7. Głosowanie przeprowadzono w 279 obwodach głosowania.
 8. Uprawnionych do głosowania było 324319 osób, w tym 10 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152870 osobom.
 10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 152816 osób, to jest 47,12% uprawnionych do głosowania.
 11. Głosów ważnych oddano 149213, to jest 97,64% ogólnej liczby głosów oddanych.
 12. Głosów nieważnych oddano 3603, to jest 2,36% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1636, to jest 45,41% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1967, to jest 54,59% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

 1. Wybory przeprowadzono do 12 rad powiatów, w których utworzono 43 okręgi wyborcze.
 2. Wybierano 212 radnych spośród 1686 kandydatów zgłoszonych na 255 listach kandydatów przez 40 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 212 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 43 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 43 okręgach wyborczych.
 7. Głosowanie przeprowadzono w 748 obwodach głosowania.
 8. Uprawnionych do głosowania było 561688 osób.
 9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 280941 osobom.
 10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 280817 osób, to jest 50,00% uprawnionych do głosowania.
 11. Głosów ważnych oddano 267125, to jest 95,12% ogólnej liczby głosów oddanych.
 12. Głosów nieważnych oddano 13692, to jest 4,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 7749, to jest 56,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5943, to jest 43,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 30 radnych spośród 290 kandydatów zgłoszonych na 39 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 30 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
 7. Głosowanie przeprowadzono w 900 obwodach głosowania.
 8. Uprawnionych do głosowania było 754269 osób.
 9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 371196 osobom.
 10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 371036 osób, to jest 49,19% uprawnionych do głosowania.
 11. Głosów ważnych oddano 350842, to jest 94,56% ogólnej liczby głosów oddanych.
 12. Głosów nieważnych oddano 20194, to jest 5,44% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 6662, to jest 32,99% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13532, to jest 67,01% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 65.
Wybory do Rady Gminy Trzebiel

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 2. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 4384.
 5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2176 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2175 osób, to jest 49,61% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 2133, to jest 98,07% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 42, to jest 1,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11, to jest 26,19% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31, to jest 73,81% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 354;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 180 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180;

6) głosów ważnych oddano 179;

7) radnym został wybrany:

― ŚWIĘCICKI Zbigniew Tomasz,

z listy nr 17            KWW ZBIGNIEWA ŚWIĘCICKIEGO.

 

 1. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 323;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 164 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164;

6) głosów ważnych oddano 160;

7) radnym został wybrany:

― MATYSIAK Andrzej,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 381;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 178 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177;

6) głosów ważnych oddano 168;

7) radnym został wybrany:

― FILLINGER Damian Kazimierz,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 258;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 110;

7) radnym został wybrany:

― SYLWESTRZAK Tadeusz,

z listy nr 14            KWW KORNELII WOSZCZYŁO-GROCHOWSKIEJ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 361;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 172 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172;

6) głosów ważnych oddano 166;

7) radnym został wybrany:

― KAZIMIERCZAK Władysław,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 344;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 149 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149;

6) głosów ważnych oddano 149;

7) radnym został wybrany:

― GAWIŃSKI Andrzej,

z listy nr 15            KWW PAWŁA RYSIA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 295;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 176 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 176;

6) głosów ważnych oddano 174;

7) radnym został wybrany:

― OSIŃSKI Krzysztof Rafał,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 177;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 79 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 79;

6) głosów ważnych oddano 76;

7) radnym został wybrany:

― DYSZCZYŃSKI Andrzej,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 202;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 89 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89;

6) głosów ważnych oddano 86;

7) radnym został wybrany:

― CHUDZIK Łukasz Dawid,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 205;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 112;

7) radną została wybrana:

― GÓRECKA Halina Irena,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 300;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 138 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;

6) głosów ważnych oddano 137;

7) radną została wybrana:

― CHWIEDZIUK Mirela Gabriela,

z listy nr 15            KWW PAWŁA RYSIA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 393;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 182 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182;

6) głosów ważnych oddano 181;

7) radnym został wybrany:

― RYGIEL Grzegorz,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 221;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 121 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121;

6) głosów ważnych oddano 120;

7) radną została wybrana:

― KATERŻABA Dorota Zofia,

z listy nr 14            KWW KORNELII WOSZCZYŁO-GROCHOWSKIEJ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 168;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 87 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87;

6) głosów ważnych oddano 86;

7) radną została wybrana:

― PACHULSKA Elżbieta,

z listy nr 16            KWW TOMASZ SOKOŁOWSKI.

 

 1. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 402;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 235 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 235;

6) głosów ważnych oddano 229;

7) radną została wybrana:

― RYBAK Zuzanna Anna,

z listy nr 14            KWW KORNELII WOSZCZYŁO-GROCHOWSKIEJ.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 12.
Wybory do Rady Powiatu Żarskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.
 2. Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 71720.
 5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 33784 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 33767 osób, to jest 47,08% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 32216, to jest 95,41% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 1551, to jest 4,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 821, to jest 52,93% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 730, to jest 47,07% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 1                 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)    lista nr 3                 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)    lista nr 4                 KKW LEWICA;

4)    lista nr 5                 KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)    lista nr 11               KWW RAZEM DLA POWIATU ŻARSKIEGO;

6)    lista nr 12               KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO;

7)    lista nr 13               KWW DOBRE MIASTO-LEPSZY POWIAT.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 27105;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 11994 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11990;

6)    głosów ważnych oddano 11645;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― ŁAHUCIK Józef,

         ― SZYMCZAK Iwona Anna;

 1. b) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KĘPIŃSKI Bogdan Wiesław,

         ― DRZEWIECKA-WILUSZ Kornelia Katarzyna,

         ― TABACZYŃSKA Ewa Wioleta;

 1. c) lista nr 11 ― KWW RAZEM DLA POWIATU ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― ISSEL Małgorzata Barbara;

 1. d) lista nr 12 ― KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― MADEJ Danuta;

 1. e) lista nr 13 ― KWW DOBRE MIASTO-LEPSZY POWIAT uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― ŁOBACZ-BĄCAL Elżbieta;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 13799;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6456 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6457;

6)    głosów ważnych oddano 6112;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― CZERNIAWSKI Krzysztof Władysław;

 1. b) lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― HAŚCIŁO Elżbieta;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― JURKOWSKI Lech Jan;

 1. d) lista nr 12 ― KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― RADZION Józef;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 14564;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 7138 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7126;

6)    głosów ważnych oddano 6741;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― CZAJKOWSKI Tomasz;

 1. b) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― SZAFRAŃSKI Maciej Jan;

 1. c) lista nr 11 ― KWW RAZEM DLA POWIATU ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― ŚLAWSKA Anna;

 1. d) lista nr 12 ― KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― DYBA Dariusz Jan;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 16252;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8196 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8194;

6)    głosów ważnych oddano 7718;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― GÓRSKI Sebastian Krzysztof;

 1. b) lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― RUDNICKI Michał;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― DOWHAN Hubert;

 1. d) lista nr 12 ― KW FORUM SAMORZĄDOWE POW. ŻARSKIEGO uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KASPRÓW Wojciech,

         ― KAMIŃSKA-PRENETA Aneta Andżelika;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.
 2. Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 754269.
 5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 371196 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 371036 osób, to jest 49,19% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 350842, to jest 94,56% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 20194, to jest 5,44% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 6662, to jest 32,99% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13532, to jest 67,01% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 1. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 1                 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)    lista nr 2                 KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)    lista nr 3                 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)    lista nr 4                 KKW LEWICA;

5)    lista nr 5                 KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 180251;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 84507 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 84497;

6)    głosów ważnych oddano 80784;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― PŁONKA Elżbieta Teresa,

         ― DAJCZAK Zofia Alicja;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― HALASZ Marek;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― SYNOWIEC Anna,

         ― HARASIMOWICZ Hubert Edward,

         ― WIERCHOWICZ Jerzy,

         ― GIERCZAK Tomasz Marek;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 146552;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 74635 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 74579;

6)    głosów ważnych oddano 69406;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― MOTOWIDEŁKO Bogusław,

         ― JABŁOŃSKI Roman;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KOŁODZIEJ Zbigniew Jan,

         ― FEDKO Edward Jan;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― JABŁOŃSKI Marcin Artur,

         ― OSOS Irena;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 113281;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 53253 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 53227;

6)    głosów ważnych oddano 50141;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KURZĘPA Jacek Sławomir,

         ― ARDELLI Tadeusz;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― CHINALSKA Anna;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― TURCZYNIAK Leszek Stanisław,

         ― DOWHAN Jarosław Grzegorz;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 161695;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 82239 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 82213;

6)    głosów ważnych oddano 79231;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KOŚCIK Zbigniew,

         ― AST Jakub Mateusz;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― SIEMIŃSKI Tomasz;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester,

         ― MAKARSKA Alicja,

         ― KOTYLAK Sławomir Rafał;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 1. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 152490;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 76562 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 76520;

6)    głosów ważnych oddano 71280;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

 1. a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara,

         ― WIECZOREK Andrzej Leszek;

 1. b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― POLAK Elżbieta Olga;

 1. c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― POTĘGA Grzegorz Michał,

         ― PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata,

         ― GIZA Paweł Andrzej;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Komisarz Wyborczy

w Zielonej Górze I

/-/ Robert Stefan Macholak

Metryka

sporządzono
2024-04-10 przez Justyna Mazur - Franczak
udostępniono
2024-04-10 11:02 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2024-04-10 11:07 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
22
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.