Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024 rok, menu 212, strona 5 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Data wytworzenia 2024-02-14, ostatniej modyfikacji 2024-02-14 11:21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, węzłem sanitarno-szatniowym i łącznikiem na terenie działki o nr ewid. 424/1, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia 14.02.2024r. IPII.6733.01.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek Gminy Trzebiel z siedzibą przy
Data wytworzenia 2024-02-08, ostatniej modyfikacji 2024-02-08 21:31
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-02-22 23:59

Obwieszczenie o zmianie decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr ZAR3044A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 104/1 i 104/2, obręb 0001 Bronowice, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia 08.02.2024r. IPII.6733.03.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek P4 Sp.
Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-06 09:06
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-02-20 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 05.02.2024 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego służącej do ujmowania wód podziemnych z ujęcia

OŚ.6220.2.2024 Trzebiel, dn. 2024-02-05 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-06 08:56
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-02-20 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 05.02.2024 r. - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej na dz. 45/1 obręb Gniewoszyce

OŚ.6220.8.2023 Trzebiel, dn. 2024-02-05 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn.
Data wytworzenia 2024-01-25, ostatniej modyfikacji 2024-01-25 20:32
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-02-08 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr ZAR3044A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 104/1 i 104/2, obręb 0001 Bronowice, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia. 24.01.2024r. IPII.6733.03.2023 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 3/P/2024 z dnia 24.
Data wytworzenia 2024-01-24, ostatniej modyfikacji 2024-01-24 10:23
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-02-07 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 18.01.2024 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Mauer Sp. z o.o. w m. królów na dz. nr 108/2, 108/3

OŚ.6220.1.2024 Trzebiel, dn. 2024-01-18 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-01-19, ostatniej modyfikacji 2024-01-23 07:14
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-02-02 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-20kV, budowa sieci nn-0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilenia jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie działek o nr ewid

Trzebiel, dnia. 19.01.2024r. IPII.6733.02.2023 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 2/P/2024 z dnia 19.
Data wytworzenia 2024-01-18, ostatniej modyfikacji 2024-01-18 09:04
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-02-01 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 18.01.2024 r. informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia przez inwestora raportu dla przedsiewzięcia polegającego na budo

OŚ.6220.8.2023 Trzebiel, dn. 2024-01-18 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w zw. z art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.
Data wytworzenia 2024-01-12, ostatniej modyfikacji 2024-01-12 21:06
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-01-26 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-20kV, budowa sieci nn-0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilenia jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie działe

Trzebiel, dnia 12.01.2024r. IPII.6733.02.2023 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Klimczaka, w sprawie
Data wytworzenia 2024-01-12, ostatniej modyfikacji 2024-01-12 21:04
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-01-26 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr ZAR3044A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 104/1 i 104/2, obręb 0001 Bronowice, gmina

Trzebiel, dnia 12.01.2024r. IPII.6733.03.2023 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Limanowską, w sprawie wydania
1 2 3 4 5 6
5 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.