Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024 rok, menu 212, strona 3 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Data wytworzenia 2024-03-22, ostatniej modyfikacji 2024-03-22 08:00
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-05 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej o parametrach klasy D na terenie działek o nr ewid. 247 i 1338, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia 22.03.2024r. IPII.6733.04.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego
Data wytworzenia 2024-03-22, ostatniej modyfikacji 2024-03-22 07:55
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-05 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, węzłem sanitarno-szatniowym i łącznikiem na terenie działki o nr ewid. 424/1, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel

Trzebiel, dnia. 22.03.2024r. IPII.6733.01.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 6/P/2024 z dnia 22.
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 15:56
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-03-29 23:59

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Mauer Sp. z o.o. w Królowie na działkach ewid. 108/2,

OŚ.6220.1.2024 Trzebiel, 2024-01-15 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Trzebiel informuje o rozpoczęciu procedury udziału
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 07:52
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-03-29 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 256/21, 258/5, 258/6 i 258/7, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia 15.03.2024r. IPII.6733.03.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp.
Data wytworzenia 2024-03-13, ostatniej modyfikacji 2024-03-13 18:51
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-03-27 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, węzłem sanitarno-szatniowym i łącznikiem na terenie działki o nr ewid. 424/1, obręb 0027 Trzebiel

Trzebiel, dnia 13.03.2024r. IPII.6733.01.2024 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek Gminy Trzebiel z siedzibą przy ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Koguciuka, w sprawie wydania decyzji
Data wytworzenia 2024-03-12, ostatniej modyfikacji 2024-03-12 07:47
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-03-26 23:59

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Lipowy Gaj 2”, na dz. nr ewid. 15/1 i 17/5 obręb Bronowice, gm. Trzebiel.

OŚ.6220.7.2021 Trzebiel, dn. 2024-03-11 OBWIESZCZENIE o toczącym się postępowaniu Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-03-12, ostatniej modyfikacji 2024-03-12 07:12
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-03-26 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy 3-go Maja na terenie działek o nr ewid. 158, 173 i 317, obręb 0001 Bronowice, gmina Trzebiel

Trzebiel, dnia 11.03.2024r. IPII.6733.02.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek Gminy Trzebiel z siedzibą przy
Data wytworzenia 2024-03-11, ostatniej modyfikacji 2024-03-11 08:41
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-03-25 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr ZAR3044A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 104/1 i 104/2, obręb 0001 Bronowice, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia. 04.03.2024r. IPII.6733.03.2023 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 5/P/2024 z dnia 04.
Data wytworzenia 2024-03-06, ostatniej modyfikacji 2024-03-06 09:37
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-03-20 23:59

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez inwestora dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Mauer Sp. z o.o. w Królowie na działkach ewid. 108/2, 108/3,

OŚ.6220.1.2024 Trzebiel, dn. 2024-03-05 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w zw. z art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.
Data wytworzenia 2024-02-29, ostatniej modyfikacji 2024-02-29 14:54
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-03-14 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29.02.2024 r. - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna dz. 112, 113, 114, 115 obręb Stare Czaple

OŚ.6220.12.2022 Trzebiel, dn. 2024-02-29 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.). Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółkę Neolas Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Enrique Alonso Ruiz, w
1 2 3 4 5
3 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.