Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024 rok, menu 212, strona 2 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Data wytworzenia 2024-04-17, ostatniej modyfikacji 2024-04-17 09:00
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-01 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 13/1, 13/2,

OŚ.6220.3.2024 Trzebiel, dn. 2024-04-16 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-04-17, ostatniej modyfikacji 2024-04-17 08:58
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-01 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 256/21, 258/5, 258/6 i 258/7, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia. 16.04.2024r. IPII.6733.03.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 7/P/2023 z dnia 16.
Data wytworzenia 2024-04-11, ostatniej modyfikacji 2024-04-12 07:05
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-26 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy 3-go Maja na terenie działek o nr ewid. 158, 173 i 317, obręb 0001 Bronowice, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia 11.04.2024r. IPII.6733.02.2024 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek Gminy Trzebiel z siedzibą przy ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Jarosza, w sprawie wydania decyzji
Data wytworzenia 2024-04-11, ostatniej modyfikacji 2024-04-12 07:03
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-26 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr ZAR3103B wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 5/10, 5/30, 153, 162 i 164, obręb 00026 Strz

Trzebiel, dnia 11.04.2024r. IPII.6733.05.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek P4 Sp.
Data wytworzenia 2024-04-08, ostatniej modyfikacji 2024-04-08 14:25
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-22 23:59

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/Ś/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 5z), służącej do ujmowania wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych Rytwiny – Ch

OŚ.6220.2.2024 Trzebiel, dn. 2024-04-08 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.
Data wytworzenia 2024-04-04, ostatniej modyfikacji 2024-04-04 13:48
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-18 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 256/21, 258/5, 258/6 i 258/7, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia 04.04.2024r. IPII.6733.03.2024 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Mielcarka,
Data wytworzenia 2024-04-04, ostatniej modyfikacji 2024-04-04 13:45
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-18 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Lipowy Gaj 2” na terenie działek nr ewid. 15/1 i 17/5 obręb Bronowice

OŚ.6220.7.2021 Trzebiel, dn. 2024-04-03 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki Lipowy Gaj Pustków Sp. z o. o. z siedzibą Pustków 1 68-210 Nowe Czaple, w imieniu której występuje pełnomocnik Michał Brzeszczak w sprawie
Data wytworzenia 2024-03-26, ostatniej modyfikacji 2024-03-26 21:10
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-09 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 5z), służącej do ujmowania wód podziemnych z ujęcia wód pod

OŚ.6220.2.2024 Trzebiel, dn. 2024-03-26 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek Pana Stanisława Nicpoń – Prezesa Zarządu spółki Jasta Plus Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Zamkowej 1, 68-200 Żary działającego na zasadzie udzielonego
Data wytworzenia 2024-03-22, ostatniej modyfikacji 2024-03-25 09:10
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-04-08 23:59

Obwieszczenie o wydanej decyzja nr 2/Ś/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Stare Czaple” o mocy do 2 MW zlokalizowanej na obszarze działek nr ewid. 112, 113, 114, 115 obręb Stare

OŚ.6220.12.2022 Trzebiel, dn. 2024-03-22 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2024 r.
1 2 3 4 5
2 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.