Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024 rok, menu 212, strona 1 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Data wytworzenia 2024-06-20, ostatniej modyfikacji 2024-06-21 09:58
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-04 23:59

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/Ś/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Mauer Sp. z o.o. w Królowie na działkach ewid. 108/2, 108/3, 110/1 obręb 0014 Królów, gm. Trzebiel

OŚ.6220.1.2024 Trzebiel, dn. 2024-06-19 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w dniu 19 czerwca
Data wytworzenia 2024-06-19, ostatniej modyfikacji 2024-06-19 13:30
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-03 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia energią elektryczną oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 3/5, 254/15, 293/2, 294, 295 i 348/1, ob

Trzebiel, dnia. 19.06.2024 r. IPII.6733.06.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 11/P/2024 z dnia 19.
Data wytworzenia 2024-06-11, ostatniej modyfikacji 2024-06-11 19:49
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-06-25 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia energią elektryczną oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 3/5, 254/15, 293/2, 294, 295

Trzebiel, dnia 10.06.2024r. IPII.6733.06.2024 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Klimczaka, w sprawie
Data wytworzenia 2024-06-04, ostatniej modyfikacji 2024-06-04 21:05
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-06-18 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr ZAR3103B wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 5/10, 5/30, 153, 162 i 164, obręb 00026 Strzeszowice, gmi

Trzebiel, dnia. 04.06.2024r. IPII.6733.05.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 10/P/2024 z dnia 04.
Data wytworzenia 2024-05-29, ostatniej modyfikacji 2024-05-29 20:48
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-06-12 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN 20kV wraz z budową złącza kablowego SN dla zasilania energią elektryczną budynku handlowo-usługowego na terenie działek o

Trzebiel, dnia 29.05.2024r. IPII.6733.07.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp.
Data wytworzenia 2024-05-28, ostatniej modyfikacji 2024-05-28 20:49
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-06-11 23:59

Obwieszczenie o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 1/10, 1/9, 3/1, 146/8

OŚ.6220.3.2023 Trzebiel, dn. 2024-05-28 OBWIESZCZENIE o wycofaniu wniosku Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, Że Pan Krzysztof Kwiatkowski – Inwestor, pismem z dnia 24 maja 2024 r. wycofał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej
Data wytworzenia 2024-05-27, ostatniej modyfikacji 2024-05-27 20:49
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-06-10 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 7/Ś/2023 z dnia 22.06.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną,

OŚ.6220.8.2022 Trzebiel, dn. 2024-05-27 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-05-27, ostatniej modyfikacji 2024-05-27 20:45
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-06-10 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Trzebiel nr 10/Ś/2023 z dnia 01.09.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z infras

OŚ.6220.11.2022 Trzebiel, dn. 2024-05-27 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-05-20, ostatniej modyfikacji 2024-05-20 10:38
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-06-03 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o n

OŚ.6220.3.2023 Trzebiel, dn. 2024-05-17 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem
Data wytworzenia 2024-05-14, ostatniej modyfikacji 2024-05-15 07:03
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-29 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej o parametrach klasy D na terenie działek o nr ewid. 247 i 1338, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel

Trzebiel, dnia. 14.05.2024r. IPII.6733.04.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 9/P/2023 z dnia 14.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.