Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/Ś/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Lipowy Gaj 2” o mocy do 2.0 MW włącznie z uwzględnieniem etapowania, wraz z niezbędną infrastrukt - 2024 rok, menu 212, artykuł 1528 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/Ś/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Lipowy Gaj 2” o mocy do 2.0 MW włącznie z uwzględnieniem etapowania, wraz z niezbędną infrastrukt

OŚ.6220.7.2021                                                                                                                        Trzebiel, dn. 2024-04-17

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia,

 

że w dniu 17 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja nr 4/Ś/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Lipowy Gaj 2” o mocy do 2.0 MW włącznie z uwzględnieniem etapowania, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek o nr ewid. 15/1 i 17/5 obręb Bronowice, gm. Trzebiel, powiat żarski, województwo lubuskie, w postępowaniu wszczętym na wniosek spółki Lipowy Gaj Pustków Sp. z o. o. z siedzibą Pustków 1 68-210 Nowe Czaple, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Brzeszczak.

Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

W związku z powyższym umożliwiam zapoznanie się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zgorzelcu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiel, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Metryka

sporządzono
2024-04-19 przez Małgorzata Drzewiecka
udostępniono
2024-04-19 09:20 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2024-04-19 09:22 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
29
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.