Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 13/1, 13/2, - 2024 rok, menu 212, artykuł 1527 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 13/1, 13/2,

OŚ.6220.3.2024                                                                                                                         Trzebiel, dn. 2024-04-16

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z  art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia,

że na wniosek spółki Pomerania PV Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 2,
00-073 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mateusz Tabaczka, wszczyna się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer ewid. 13/1, 13/2, 121/2 obręb Mieszków, gmina Trzebiel, powiat żarski, województwo lubuskie.

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z przedłożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiel, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Metryka

sporządzono
2024-04-17 przez Małgorzata Drzewiecka
udostępniono
2024-04-17 08:58 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2024-04-17 09:00 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.