Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, węzłem sanitarno-szatniowym i łącznikiem na terenie działki o nr ewid. 424/1, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel. - 2024 rok, menu 212, artykuł 1450 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, węzłem sanitarno-szatniowym i łącznikiem na terenie działki o nr ewid. 424/1, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia 14.02.2024r.                                                                                                                 IPII.6733.01.2024

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.)

Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia,

że na wniosek Gminy Trzebiel z siedzibą przy ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Koguciuka wszczyna się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, węzłem sanitarno-szatniowym i łącznikiem na terenie działki o nr ewid. 424/1, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel.

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w tym postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi.

Z przedłożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiel od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Uwagi i wnioski dotyczące sprawy strony mogą składać osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2024-02-14 przez Oliwia Mężyńska
udostępniono
2024-02-14 11:18 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2024-02-14 11:21 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.