Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 05.02.2024 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego służącej do ujmowania wód podziemnych z ujęcia - 2024 rok, menu 212, artykuł 1441 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 05.02.2024 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego służącej do ujmowania wód podziemnych z ujęcia

OŚ.6220.2.2024                                                                                                               Trzebiel, dn. 2024-02-05

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z  art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia,

 

że na wniosek Pana Stanisława Nicpoń – Prezesa Zarządu spółki Jasta Plus Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Zamkowej 1, 68-200 Żary działającego na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice wszczyna się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 5z), służącej do ujmowania wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych Rytwiny – Chudzowice, zlokalizowanego na działce nr 110/2 obręb 0003 Chudzowice, gmina Trzebiel, powiat żarski, województwo lubuskie.

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z przedłożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiel, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Metryka

sporządzono
2024-02-06 przez Anna Zajączkowska
udostępniono
2024-02-06 08:58 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2024-02-06 09:06 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
22
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.