Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 18.01.2024 r. informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia przez inwestora raportu dla przedsiewzięcia polegającego na budo - 2024 rok, menu 212, artykuł 1414 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 18.01.2024 r. informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia przez inwestora raportu dla przedsiewzięcia polegającego na budo

OŚ.6220.8.2023                                                                                                                            Trzebiel, dn. 2024-01-18

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w zw. z art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 17 stycznia 2024 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 45/1 w obrębie Gniewoszyce, gmina Trzebiel zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko i nakładające na inwestora: Małgorzatę Witecką prezesa zarządu spółki PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa o ooś), ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

  1. Przedstawić argumenty świadczące, iż realizacja wybranego wariantu ww. przedsięwzięcia nie naruszy zakazów obowiązujących w granicach Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, wymienionych w § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXI/471/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r. poz. 1267),
  2. Ustalić i argumentować „brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego”,
  3. Zagadnienia analizowane dla obszaru stanowiącego strefę potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia, zobrazować w przejrzystej formie kartograficznej, np. w skali 1:10 000 lub innej, bardziej czytelnej.

W związku z powyższym umożliwiam zapoznanie się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zgorzelcu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiel, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Metryka

sporządzono
2024-01-18 przez Anna Zajączkowska
udostępniono
2024-01-18 09:03 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2024-01-18 09:04 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
30
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.