Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2022 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022 rok, menu 161, strona 2 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022 rok

Data wytworzenia 2022-10-20, ostatniej modyfikacji 2022-10-20 07:22
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-12-03 23:59

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/P/2022 zmieniającej decyzję nr 4/P/2022 z dnia 21.03.2022 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej na działkach o nr ewid. 187/1, 210/1, 209/1, 208

Nasz znak: OŚ.6733.6.2022 Trzebiel, dn. 2022-10-19 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 6/P/2022 zmieniająca decyzję nr 4/P/2022 z dnia 21.
Data wytworzenia 2022-09-27, ostatniej modyfikacji 2022-09-30 07:09
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-11-11 23:59

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 78/1, 80,

OŚ.6220.9.2022 Trzebiel, dn. 2022-09-27 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2022-09-26, ostatniej modyfikacji 2022-09-26 20:39
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-11-10 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 4/P/2022 o lokalizacji celu publicznego z dnia 21 marca 2022 r, dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na działkach 187/1, 210/1, 209/1, 208/1, 201/1, 200/1, 196/1, 195

OŚ.6733.6.2022 Trzebiel, dn. 2022-09-26 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek Ergoreno Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 43/10, 40-048 Katowice w imieniu której występuje Pan Andrzej Wesoły, w sprawie
Data wytworzenia 2022-09-23, ostatniej modyfikacji 2022-09-23 17:01
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-11-07 23:59

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz

OŚ.6220.7.2022 Trzebiel, dn. 2022-09-23 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2001 r., poz. 247) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, iż postanowieniem
Data wytworzenia 2022-09-09, ostatniej modyfikacji 2022-09-09 07:29
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-10-23 23:59

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 1164

OŚ.6220.8.2022 Trzebiel, dn. 2022-09-07 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2022-09-06, ostatniej modyfikacji 2022-09-06 08:47
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-10-20 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 4/P/2022 o lokalizacji celu publicznego z dnia 21 marca 2022 r, dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na działkach 187/1, 210/1, 209/1, 208/1, 201/1, 200/1, 196/1, 195/1

OŚ.6733.6.2022 Trzebiel, dn. 2022-09-05 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek spółki Ergoreno sp.
Data wytworzenia 2022-06-02, ostatniej modyfikacji 2022-06-02 13:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 02.06.2022 r. - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą, w tym

OŚ.6220.4.2022 Trzebiel, dn. 2022-06-02 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek PPHU Max Michał Jaślanek z siedzibą przy ul. Zamkowej 7, 68-212 Trzebiel, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Aleksandra Komorniczak, w sprawie wydania
Data wytworzenia 2022-04-13, ostatniej modyfikacji 2022-04-13 12:56

Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1084F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8+532 w okolicach miejscowości Wierzbięcin

OŚ.6220.3.2022 Trzebiel, dn. 2022-04-13 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2022 r.
Data wytworzenia 2022-01-19, ostatniej modyfikacji 2022-01-24 10:42

Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 132/8 położonej w obrębie miejscowości Królów, gm. Trzebiel.

Trzebiel, 2022-01-17 Nasz znak: IZ.6730.55.2021 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia iż, w związkuze złożonym wnioskiem Pana Władysława Kazimierczaka zam. w Królowie, w dniu 17 stycznia 2022 r. została wydana decyzja nr 2/I/2022 o warunkach zabudowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce oznaczonej
1 2
2 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.