Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2022 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1084F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8+532 w okolicach miejscowości Wierzbięcin - 2022 rok, menu 161, artykuł 921 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022 rok

Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1084F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8+532 w okolicach miejscowości Wierzbięcin

OŚ.6220.3.2022                                                                                                                                                                              Trzebiel, dn. 2022-04-13

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 13 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja nr 3/Ś/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1084F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 8+532 w okolicach miejscowości Wierzbięcin, na działkach o nr ewid. 232, 54/5, 53, 121, 119, 118, 115/14, 86, 120 obręb Wierzbięcin, 215, 214, 208 obręb Karsówka, gm. Trzebiel, w postępowaniu wszczętym na wniosek Starosty Powiatu Żarskiego z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5 68-200 Żary, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Karol Kobiela.

Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnegoorgany czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

W związku z powyższym umożliwiam zapoznanie się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zgorzelcu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiel, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

Metryka

sporządzono
2022-04-13 przez Delejowska Monika
udostępniono
2022-04-13 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2022-04-13 12:56 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
88
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.