Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2022 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/Ś/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. wydanej dla Solub 1 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7, 68-130 Gozdnica przeniesioną na rzecz spółki Solub 12 sp. z o.o. z siedziba - 2022 rok, menu 161, artykuł 1050 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022 rok

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/Ś/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. wydanej dla Solub 1 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7, 68-130 Gozdnica przeniesioną na rzecz spółki Solub 12 sp. z o.o. z siedziba

 

OŚ.6220.4.2020                                                                                                             Trzebiel, dn. 2022-11-02

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1, 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ), art. 73 ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 155 Kpa,

 

Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia,

 

że na wniosek Pani Izabeli Kędroń działającej na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Solub 12 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7 68-130 Gozdnica wszczyna się postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 3/Ś/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. wydanej dla Solub 1 sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7, 68-130 Gozdnica przeniesioną na rzecz spółki Solub 12 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7 68-130 Gozdnica decyzją nr 1/Ś/2022 dnia 2 marca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 7/7, obręb Mieszków, gmina Trzebiel – instalacja II,

Zmiana w decyzji dotyczy korekty zapisu obsadzenia przestrzeni pomiędzy rządami paneli fotowoltaicznych.

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z przedłożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebiel, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Metryka

sporządzono
2022-11-02 przez Sylwia Surówka
udostępniono
2022-11-02 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2022-11-02 18:14 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
76
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.