Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Wójta Gminy Trzebiel Nr 88/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Aktualności, menu 125, artykuł 600 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Trzebiel Nr 88/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 Zarządzenie Nr 88/20
Wójta Gminy Trzebiel

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXI/185/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat udzielanych przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Trzebiel.

zarządzam, co następuje

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość przedstawioną w załączniku niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Trzebiel.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebielu przy ul. Żarskiej 41. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzebielu, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy


(-) Tomasz Sokołowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik do zarządzenia Nr 88/20
Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 26 października 2020 r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Trzebiel.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:    

Położenie: Trzebiel

Gmina:  081108_2 Trzebiel

Działka: 470/7

Obręb: 0027 Trzebiel

Księga Wieczysta: ZG1R/00049229/4

Powierzchnia działki: 0,0464 ha

2. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 9/4 usytuowany na piętrze budynku mieszkalnego 4 lokalowego, położonego w Trzebielu przy ulicy Rynkowej, gm. Trzebiel z wejściem od podwórza do klatki schodowej. Jest to budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach, 4 lokalach, w tym jeden użytkowy, wybudowany około 1900 roku, położony w strefie zabudowy mieszkaniowej z usługami i handlem i jednej klatce schodowej.

Lokal mieszkalny nr 9/4 usytuowany jest na piętrze budynku mieszkalnego o wystawie zachodnio-północnej i wschodniej z widokiem na ulice Rynkową i podwórze. Lokal nr 9/4 składa się z: przedpokoju 1,78 m2; ubikacji 1,89 m2; kuchni 9,47 m2; pokoju 19,54 m2 - o łącznej powierzchni 32,68 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy jedno pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 10 m2 oraz jedno pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 6,90 m2 wliczone do udziału. Zatem łączna powierzchnia użytkowa lokalu do obliczenia udziału wynosi - 49,58 m2. Udział lokalu mieszkalnego do ogólnej powierzchni użytkowej budynków i działki gruntu wynosi - 238/1000.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Od dnia 1 stycznia 2004 r. dla obszaru działki 470/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebiel nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.), nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r.

4. Cena nieruchomości: 33 562 zł

5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

7. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

8. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

9. Informację o przeznaczeniu do zbycia: zbycie w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Nabywca nieruchomości ponosi również; koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

10. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). lub odrębnych przepisów

b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nieoznaczony,

d) osoby o których mowa ppkt a) i b) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu, jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabyciu oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie,

e) osoby o których mowa ppkt c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu, jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabyciu lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

  Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebielu przy ul. Żarskiej 41; 68-212 Trzebiel na okres 21 dni a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej tut. Urzędu  www.trzebiel.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje na temat nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Trzebielu pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pod nr tel. 68 375-67-54.

 

 

Wójt Gminy


(-) Tomasz Sokołowski 

 

Metryka

data wytworzenia
2020-10-28
data udostępnienia
2020-10-28
sporządzone przez
Anna Zajączkowska
opublikowane przez
Konieczyński Jacek
ilość odwiedzin
14
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.