Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Aktualności, menu 125, artykuł 599 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 87/20
Wójta Gminy Trzebiel

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXI/185/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat udzielanych przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Trzebiel.

zarządzam, co następuje

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość przedstawioną w załączniku niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Trzebiel.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebielu przy ul. Żarskiej 41. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzebielu, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy


(-) Tomasz Sokołowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 87/20
Wójta Gminy Trzebiel
z dnia 26 października 2020 r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Trzebiel.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:    

Położenie: Mieszków

Gmina: 081108_2 Trzebiel

Działka: 11/21

Obręb: 0017 Mieszków

Księga Wieczysta: ZG1R/00026675/8

Powierzchnia działki: 0,1204 ha

2. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 8/1 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego 4 lokalowego, położonego w Mieszkowie 8, gm. Trzebiel. Jest to budynek mieszkalny wolnostojący, o jednej klatce schodowej, 4 lokalach mieszkalnych, wybudowany w latach 70 -tych.

Lokal mieszkalny nr 8/1 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego z wystawą północną (kuchnia, łazienka i pomieszczenie gospodarcze) i widokiem na budynek gospodarczy, obydwa pokoje z wystawą południową i widokiem na sąsiedni budynek mieszkalny. Lokal nr 8/1 składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju o łącznej powierzchni 51,95 m2. Wszystkie lokale mieszkalne posiadają po jednym pomieszczeniu w budynku gospodarczym, którego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 65,20 m2, w tym powierzchnia pomieszczenia użytkowanego przez najemcę lokalu nr 1 - 19,20 m2, pomieszczenia te nie zostały wliczone do udziału. Zatem udział lokalu mieszkalnego nr 1 do ogólnej powierzchni mieszkalnej budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz działki gruntu wynosi 25/100.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  Od dnia 1 stycznia 2004 r. dla obszaru działki 11/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Mieszków nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.), nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r.

4. Cena nieruchomości: 56 210 zł

5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

7. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

8. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

9. Informację o przeznaczeniu do zbycia: zbycie w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Nabywca nieruchomości ponosi również; koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

10. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). lub odrębnych przepisów

b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nieoznaczony,

d) osoby o których mowa ppkt a) i b) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu, jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabyciu oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie,

e) osoby o których mowa ppkt c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu, jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabyciu lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

  Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebielu przy ul. Żarskiej 41; 68-212 Trzebiel na okres 21 dni a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej tut. Urzędu  www.trzebiel.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje na temat nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Trzebielu pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pod nr tel. 68 375-67-54.

 

 

Wójt Gminy


(-) Tomasz Sokołowski 

Metryka

data wytworzenia
2020-10-28
data udostępnienia
2020-10-28
sporządzone przez
Anna Zajączkowska
opublikowane przez
Konieczyński Jacek
ilość odwiedzin
16
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.