Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Rozstrzygnięte
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIEL W ROKU 2024 - Rozstrzygnięte, menu 102, artykuł 1363 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rozstrzygnięte

DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIEL W ROKU 2024

Postępowanie pod nazwą: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzebiel, nr referencyjny IP.271.2.11.2023 prowadzone jest na stronie Platformy e-Zamówienia, która jest stroną internetową prowadzonego postępowania dostępną pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Link prowadzący bezpośrednio do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-350fa71b-7d39-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowanie o udzielenie zamówienia dostępne będą na tej stronie internetowej.


Zamawiający na sfinansowanie zamówienia publicznego na dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na podstawie miesięcznych biletów na terenie Gminy Trzebiel w roku 2024 zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 356 400,00 złotych brutto.


                                                                                                                                                      Trzebiel, dnia 22.11.2023 r.

IP.271.2.11.2023

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.  Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Trzebiel  w roku 2024.

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2023 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje poniższe informacje:

  1. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło ze względu problemów technicznych platformy e-zamówienia w dniu 10.2023 r. o godz. 7:15
    (planowany termin otwarcia 20.11.2023r. o godzinie 10:30)
  2. Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

FENIKS V Sp z o.o.

349 496,40 zł

Siedziba

Oddział

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

Woj. Śląskie

ul. Okrzei 31-33

68-200 Żary

Woj. Lubuskie

                

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Wojciech Kasprów


Trzebiel, dnia 29.11.2022                                                                                                           IP.271.2.11.2023

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Trzebiel w roku 2024.

 

I Dokonano wyboru złożonej oferty przez:

 

FENIKS V Sp. z o.o.

  Oddział w Żarach

     Okrzei 31-33

      68-200 Żary

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zamawiającego określone w specyfikacji zamówienia, nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i standardu emisji spalin pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie standardu emisji spalin pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia – 40,00

Liczba otrzymanych punktów – 100,00

 

II Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie złożono innych ofert.

 

 

 

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski


Trzebiel, dnia 22.11.2023 r.                                                                                                                           IP.271.2.11.2023

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.  Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Trzebiel  w roku 2024.

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2023 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje poniższe informacje:

  1. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło ze względu problemów technicznych platformy e-zamówienia w dniu 10.2023 r. o godz. 7:15
    (planowany termin otwarcia 20.11.2023r. o godzinie 10:30)
  2. Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

FENIKS V Sp z o.o.

349 496,40 zł

Siedziba

Oddział

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

Woj. Śląskie

ul. Okrzei 31-33

68-200 Żary

Woj. Lubuskie

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Wojciech Kasprów

Metryka

sporządzono
2023-11-07 przez Aneta Wiedijk
udostępniono
2023-11-07 12:35 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2023-12-12 13:10 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
125
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.