Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Organizacja Gminy Wójt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt, menu 46 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wójt

Wójt

Wójt Gminy Trzebiel

ul. Żarska 41

Wójt 

Tomasz Sokołowski

Dane kontaktowe:

tel. (068) 375 68 22

e-mail: sokolowski@trzebiel.pl   ,  wojt@trzebiel.pl

 

Zakres zadań  Wójta Gminy  Pana Tomasza Sokołowskiego

Wójt realizuje zadania określone w ustawie oraz wynikające z innych aktów prawnych, a także zapewnia współdziałanie urzędu z właściwymi organami władz publicznych, a w szczególności z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu.

 1. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności wykonywanie uchwał Rady Gminy i   zadań Gminy określonych przepisami prawa, w tym:
  • reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz
  • gospodarowanie mieniem komunalnym
  • wykonywanie budżetu
  • wydawanie, w przypadku nie cierpiącym zwłoki, przepisów porządkowych w formie zarządzeń
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
  • udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pełnomocnictw dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  • dokonywanie okresowych ocen pracy sekretarza Gminy, skarbnika Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  • wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w Urzędzie
  • wykonywanie czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  • określenie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie
  • podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu
  • wykonywanie czynności organu obrony cywilnej
  • wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji
  • przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
  • przygotowywanie projektów uchwał rady Gminy oraz określenie sposobu ich wykonywania
  • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań
  • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej
  • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
  • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin.

Metryka

sporządzono
2019-10-15 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-15 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-10-15 10:47 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2018
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.