Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024 rok, bieżące, menu 212 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Data wytworzenia 2024-07-10, ostatniej modyfikacji 2024-07-11 07:33
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-24 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN 20kV wraz z budową złącza kablowego SN dla zasilania energią elektryczną budynku handlowo-usługowego na terenie działek o nr ewid.

Trzebiel, dnia. 10.07.2024r. IPII.6733.07.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 12/P/2024 z dnia 10.
Data wytworzenia 2024-07-08, ostatniej modyfikacji 2024-07-08 12:22
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-22 23:59

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Trzebiel nr 7/Ś/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fo

OŚ.6220.8.2022 Trzebiel, 2024-07-05 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 87 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Trzebiel informuje o rozpoczęciu procedury udziału
Data wytworzenia 2024-07-05, ostatniej modyfikacji 2024-07-08 07:06
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-19 23:59

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Trzebiel nr 10/Ś/2023 z dnia 1 września 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy

OŚ.6220.11.2022 Trzebiel, 2024-07-05 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 87 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Trzebiel informuje o rozpoczęciu procedury udziału
Data wytworzenia 2024-07-04, ostatniej modyfikacji 2024-07-04 08:58
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-18 23:59

Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotow

OŚ.6220.3.2024 Trzebiel, dn. 2024-07-03 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w zw. z art. 63 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.
Data wytworzenia 2024-07-01, ostatniej modyfikacji 2024-07-02 09:11
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-15 23:59

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji nr 9/Ś/2024 o umorzeniu w całości postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 1/10,

OŚ.6220.3.2023 Trzebiel, dn. 2024-07-01 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 86d ust. l pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.
Data wytworzenia 2024-07-01, ostatniej modyfikacji 2024-07-02 09:09
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-16 23:59

Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz

OŚ.6220.4.2024 Trzebiel, dn. 2024-07-01 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w zw. z art. 63 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.
Data wytworzenia 2024-06-28, ostatniej modyfikacji 2024-07-01 07:00
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-12 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN 20kV wraz z budową złącza kablowego SN dla zasilania energią elektryczną budynku handlowo-usługowego na terenie działek

Trzebiel, dnia 28.06.2024r. IPII.6733.07.2024 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Klimczaka, w sprawie
Data wytworzenia 2024-06-20, ostatniej modyfikacji 2024-06-21 09:58
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-04 23:59

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/Ś/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Mauer Sp. z o.o. w Królowie na działkach ewid. 108/2, 108/3, 110/1 obręb 0014 Królów, gm. Trzebiel

OŚ.6220.1.2024 Trzebiel, dn. 2024-06-19 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w dniu 19 czerwca
Data wytworzenia 2024-06-19, ostatniej modyfikacji 2024-06-19 13:30
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-07-03 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia energią elektryczną oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 3/5, 254/15, 293/2, 294, 295 i 348/1, ob

Trzebiel, dnia. 19.06.2024 r. IPII.6733.06.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 11/P/2024 z dnia 19.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.