Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2024 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024 rok, menu 212 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024 rok

Data wytworzenia 2024-05-20, ostatniej modyfikacji 2024-05-20 10:38
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-06-03 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o n

OŚ.6220.3.2023 Trzebiel, dn. 2024-05-17 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem
Data wytworzenia 2024-05-14, ostatniej modyfikacji 2024-05-15 07:03
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-29 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej o parametrach klasy D na terenie działek o nr ewid. 247 i 1338, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel

Trzebiel, dnia. 14.05.2024r. IPII.6733.04.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 9/P/2023 z dnia 14.
Data wytworzenia 2024-05-14, ostatniej modyfikacji 2024-05-15 07:00
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-28 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr ZAR3103B wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 5/10, 5/30, 153, 162 i 164, obręb 00026 St

Trzebiel, dnia 14.05.2024r. IPII.6733.05.2024 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Limanowską, w sprawie wydania
Data wytworzenia 2024-05-10, ostatniej modyfikacji 2024-05-10 10:27
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-24 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Mauer Sp. z o.o. w Królowie na działkach ewid. 108/2, 108/3, 110/1 obręb 0014 Królów, gm

OŚ.6220.1.2024 Trzebiel, dn. 2024-05-10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki Mauer Sp. z o.o. z siedzibą w m. Królów 37, 68-212 Trzebiel reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Chmielnik-Rymuszka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
Data wytworzenia 2024-05-10, ostatniej modyfikacji 2024-05-10 10:25
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-24 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce numer ewid. 103

OŚ.6220.4.2024 Trzebiel, dn. 2024-05-09 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2024-05-06, ostatniej modyfikacji 2024-05-06 18:53
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-20 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia energią elektryczną oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 3/5, 254/15, 293/2, 294, 295 i 

Trzebiel, dnia 06.05.2024r. IPII.6733.06.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp.
Data wytworzenia 2024-05-06, ostatniej modyfikacji 2024-05-06 18:50
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-20 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej o parametrach klasy D na terenie działek o nr ewid. 247 i 1338, obręb 0027 Trzebiel.

Trzebiel, dnia 06.05.2024r. IPII.6733.04.2024 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego DA-SA Piotr Czyżewski, Dariusz Sanojca Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 126 A, 65-735 Zielona Góra,
Data wytworzenia 2024-05-06, ostatniej modyfikacji 2024-05-06 18:48
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-20 23:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy 3-go Maja na terenie działek o nr ewid. 158, 173 i 317, obręb 0001 Bronowice, gmina Trzebiel.

Trzebiel, dnia. 06.05.2024r. IPII.6733.02.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 8/P/2024 z dnia 06.
Data wytworzenia 2024-04-17, ostatniej modyfikacji 2024-04-29 07:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 256/21, 258/5, 258/6 i 258/7, obręb 0027 Trzebiel, gmina Trzebiel

Trzebiel, dnia. 16.04.2024r. IPII.6733.03.2024 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 7/P/2023 z dnia 16.
Data wytworzenia 2024-04-19, ostatniej modyfikacji 2024-04-19 09:22
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-05-03 23:59

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/Ś/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Lipowy Gaj 2” o mocy do 2.0 MW włącznie z uwzględnieniem etapowania, wraz z niezbędną infrastrukt

OŚ.6220.7.2021 Trzebiel, dn. 2024-04-17 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.
1 2 3 4 5
1 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.