Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2023 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023 rok, bieżące, menu 175 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023 rok

Data wytworzenia 2023-12-07, ostatniej modyfikacji 2023-12-07 10:36
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-21 23:59

Obwieszczenie wójta Gminy Trzebiel z dn. 07.12.2023 r. o rozpoczęciu prodecury udziału społeczestwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna "Stare Czaple" na terenie dz. nr 112, 113, 114, 115 obręb Stare cza

OŚ.6220.12.2022 Trzebiel, 2023-12-07 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Trzebiel informuje o rozpoczęciu procedury udziału
Data wytworzenia 2023-12-07, ostatniej modyfikacji 2023-12-07 10:33
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-21 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 06.12.2023 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna cz. dz. nr 55, 57/1, 58, 59/1, 67 obręb Wierzbięcin

OŚ.6220.7.2023 Trzebiel, dn. 2023-12-06 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2023-11-29, ostatniej modyfikacji 2023-12-01 07:01
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-01-12 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na przebudowie wieży telekomunikacyjnej oraz budowie kontenera technicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami na działce nr ewid. 125/3 - obręb nr 0001 Bronowice, jednostka ewidencyjna Trzebiel

Trzebiel, dnia 29.11.2023r. OŚ.6733.5.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek spółki ENEA Operator Sp.
Data wytworzenia 2023-11-27, ostatniej modyfikacji 2023-11-30 07:07
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-11 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr stacji ZAR3111A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/4, 222/8, 222/10, 1/8, 1/6, 1/5, 220/1, 221/1, 2/1,

Znak sprawy: OŚ.6733.11.2023 Trzebiel, dn. 2023-11-27 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 14/P/2023 z dnia 27.
Data wytworzenia 2023-11-24, ostatniej modyfikacji 2023-11-24 08:58
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-08 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej z punktem zlewnym i pompownią w m. Trzebiel z doprowadzeniem ścieków do kanalizacji na terenie byłego terminalu odpraw celnych w Olszynie na działkach o nr ewid. 12

IPII.6733.1.2023 Trzebiel, dn. 2023-11-20 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek Gminy Trzebiel z siedzibą przy ul.
Data wytworzenia 2023-11-22, ostatniej modyfikacji 2023-11-22 10:28
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-06 23:59

Obwieszczenie Wójta gminy Trzebiel z dn. 21.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji nr 11/Ś/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW na dz. nr 1/17 obręb StareCzaple

OŚ.6220.7.2022 Trzebiel, dn. 2023-11-21 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.
Data wytworzenia 2023-11-16, ostatniej modyfikacji 2023-11-16 07:35
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-11-30 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 425/1, 262, 256/34, 256/55, 256/54, 423/9, 256/51, 256/50, 256/43, 256/42 obręb Trzebiel

Nasz znak: OŚ.6733.15.2023 Trzebiel, dn. 2023-11-15 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 13/P/2023 z dnia 15.
Data wytworzenia 2023-11-14, ostatniej modyfikacji 2023-11-14 20:57
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-11-28 23:59

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wlkp., dnia 13 listopada 2023 r. WZŚ.442.1.2023.EK OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 119 ust. 1, w związku z art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami), Regionalny Dyrektor Ochrony
Data wytworzenia 2023-11-09, ostatniej modyfikacji 2023-11-09 10:20
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-11-23 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dnia 9.11.2023 r. w sprawie wydanej decyzji nr 10/Ś/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach - kanalizacja sanitarna Trzebiel-Olszyna

OŚ.6220.4.2023 Trzebiel, dn. 2023-11-09 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.
Data wytworzenia 2023-11-03, ostatniej modyfikacji 2023-11-03 10:48
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-11-17 23:59

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 425/1, 262, 256/34, 256/55, 256/54, 423/9, 256/51

OŚ.6733.15.2023 Trzebiel, dn. 2023-11-03 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Mielcarka w sprawie wydania decyzji
1 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.