Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2023 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023 rok, bieżące, menu 175 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023 rok

Data wytworzenia 2023-12-21, ostatniej modyfikacji 2023-12-21 12:07
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-01-04 23:59

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej z punktem zlewnym i pompownią w m. Trzebiel z doprowadzeniem ścieków do kanalizacji na terenie byłego terminalu odpraw celnych w Olszyni

Trzebiel, dnia 21.12.2023r. IPII.6733.1.2023 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek Gminy Trzebiel z siedzibą przy ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Henryka Kwiecińskiego, w sprawie wydania
Data wytworzenia 2023-12-19, ostatniej modyfikacji 2023-12-19 10:17
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-01-02 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 19.12.2023 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna cz. dz. nr 45/1 obręb Gniewoszyce

OŚ.6220.8.2023 Trzebiel, dn. 2023-12-19 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2023-12-19, ostatniej modyfikacji 2023-12-19 10:15
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-01-02 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr ZAR3044A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 104/1 i 104/2, obręb 0001 Bronowice, gmina Trzebiel

Trzebiel, dnia 19.12.2023r. IPII.6733.03.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.; dalej jako kpa.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek P4 Sp.
Data wytworzenia 2023-12-13, ostatniej modyfikacji 2023-12-14 19:26
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-27 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-20kV, budowa sieci nn-0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilenia jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie działek o nr ewid. 165/5, 165/7, 17

Trzebiel, dnia 13.12.2023r. IPII.6733.02.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm. dalej jako kpa), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm. dalej jako upzp.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator Sp.
Data wytworzenia 2023-12-12, ostatniej modyfikacji 2023-12-12 13:02
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-26 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na przebudowie wieży telekomunikacyjnej oraz budowie kontenera technicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami na działce nr ewid. 125/3 - obręb nr 0001 Bronowice, jednostka ewidencyjna Trzebiel.

Trzebiel, dnia 11.12.2023r. OŚ.6733.5.2023 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka
Data wytworzenia 2023-12-07, ostatniej modyfikacji 2023-12-07 10:36
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-21 23:59

Obwieszczenie wójta Gminy Trzebiel z dn. 07.12.2023 r. o rozpoczęciu prodecury udziału społeczestwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna "Stare Czaple" na terenie dz. nr 112, 113, 114, 115 obręb Stare cza

OŚ.6220.12.2022 Trzebiel, 2023-12-07 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Trzebiel informuje o rozpoczęciu procedury udziału
Data wytworzenia 2023-12-07, ostatniej modyfikacji 2023-12-07 10:33
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-21 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn. 06.12.2023 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna cz. dz. nr 55, 57/1, 58, 59/1, 67 obręb Wierzbięcin

OŚ.6220.7.2023 Trzebiel, dn. 2023-12-06 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2023-11-29, ostatniej modyfikacji 2023-12-01 07:01
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-01-12 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na przebudowie wieży telekomunikacyjnej oraz budowie kontenera technicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami na działce nr ewid. 125/3 - obręb nr 0001 Bronowice, jednostka ewidencyjna Trzebiel

Trzebiel, dnia 29.11.2023r. OŚ.6733.5.2023 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek spółki ENEA Operator Sp.
Data wytworzenia 2023-11-27, ostatniej modyfikacji 2023-11-30 07:07
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-11 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, nr stacji ZAR3111A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/4, 222/8, 222/10, 1/8, 1/6, 1/5, 220/1, 221/1, 2/1,

Znak sprawy: OŚ.6733.11.2023 Trzebiel, dn. 2023-11-27 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 14/P/2023 z dnia 27.
Data wytworzenia 2023-11-24, ostatniej modyfikacji 2023-11-24 08:58
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-12-08 23:59

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej z punktem zlewnym i pompownią w m. Trzebiel z doprowadzeniem ścieków do kanalizacji na terenie byłego terminalu odpraw celnych w Olszynie na działkach o nr ewid. 12

IPII.6733.1.2023 Trzebiel, dn. 2023-11-20 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek Gminy Trzebiel z siedzibą przy ul.
1 2 3 4 5
1 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.