Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2022 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022 rok, archiwum, menu 161 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022 rok

Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 10:04
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-03 00:00

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 10/Ś/2019 z dnia 21 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą

OŚ.6220.10.2019 Trzebiel, dn. 2022-12-19 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki Solub 11 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7 68-130 Gozdnica, w sprawie zmiany decyzji nr 10/Ś/2019 z dnia 21 października 2019 r.
Data wytworzenia 2022-12-16, ostatniej modyfikacji 2022-12-16 19:55
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-30 00:00

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiel o wydaniu decyzji nr 8/Ś/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Lipowy Gaj 2” o mocy do 2.0 MW włącznie z uwzględnieniem etapowania, wraz z n

OŚ.6220.7.2021 Trzebiel, dn. 2022-12-16 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2022 r.
Data wytworzenia 2022-12-16, ostatniej modyfikacji 2022-12-16 10:27
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-30 00:00

OBWIESZCZENIE o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o

OŚ.6220.2.2020 Trzebiel, 2022-12-15 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Trzebiel informuje o ponownym rozpoczęciu procedury
Data wytworzenia 2022-12-15, ostatniej modyfikacji 2022-12-15 08:52
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-29 00:00

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej oświetlenia przejścia dla pieszych w tym szafki sterującej oświetlen

OŚ.6733.7.2022 Trzebiel, dn. 2022-12-14 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki Dino Polska S.A. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 63-70 Krotoszyn reprezentowanej przez pełnomocnika Dariusza Górowskiego w
Data wytworzenia 2022-11-23, ostatniej modyfikacji 2022-11-23 08:02
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-07 00:00

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek o nr ewid. 949, 710/3 i 684/2 o

OŚ.6733.8.2022 Trzebiel, dn. 2022-11-22 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2000 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że na wniosek spółki ENEA Operator Sp.
Data wytworzenia 2022-11-19, ostatniej modyfikacji 2022-11-19 15:00
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-03 00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn.17-11-2022 r. o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokali

OŚ.6220.10.2022 Trzebiel, dn. 2022-11-17 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2022-11-19, ostatniej modyfikacji 2022-11-19 14:59
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-03 00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebiel z dn.16-11-2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą technicz

OŚ.6220.11.2022 Trzebiel, dn. 2022-11-16 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2022-08-09, ostatniej modyfikacji 2022-08-09 14:02
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-08-23 23:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dzia

OŚ.6220.7.2022 Trzebiel, dn. 2022-08-09 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2022-08-09, ostatniej modyfikacji 2022-08-09 06:59
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-08-23 23:59

Obwieszczenie o wydanej decyzja nr 7/Ś/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 2/3, 4/1 obręb

OŚ.6220.3.2021 Trzebiel, dn. 2022-08-08 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2022 r.
1 2 3 4
1 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.