Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia 2022 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022 rok, archiwum, menu 161 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022 rok

Data wytworzenia 2022-12-30, ostatniej modyfikacji 2023-01-10 08:47
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-02-13 00:00

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek o nr ewid. 949, 710/3 i 684/2

OŚ.6733.8.2022 Trzebiel, dn. 2022-12-30 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Artura Mielcarka w sprawie wydania decyzji
Data wytworzenia 2022-12-29, ostatniej modyfikacji 2022-12-29 08:41
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-02-12 00:00

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiel o wydanej decyzji nr 8/P/2022 z dnia 28.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergrtycznej nN na działkach nr ewid. 422/2 i 431/16 - obręb

Nasz znak: OŚ.6733.7.2022 Trzebiel, dn. 2022-12-28 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 8/P/2022 z dnia 28.
Data wytworzenia 2022-12-21, ostatniej modyfikacji 2022-12-21 14:26
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-02-04 00:00

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Trzebiel o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dzial

OŚ.6220.9.2022 Trzebiel, dn. 2022-12-14 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze. zm.) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2002 r., poz.1029 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, iż postanowieniem
Data wytworzenia 2022-12-21, ostatniej modyfikacji 2022-12-21 10:07
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-02-04 00:00

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/Ś/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. wydanej dla spółki Solub 1 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7, 68-130 Gozdnica przeniesioną na rzecz spółki Solub 12 sp. z o.o.

OŚ.6220.4.2020 Trzebiel, dn. 2022-12-20 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki Solub 12 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7 68-130 Gozdnica, w sprawie zmiany decyzji nr 3/Ś/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
Data wytworzenia 2022-12-21, ostatniej modyfikacji 2022-12-21 10:05
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-02-04 00:00

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 1/Ś/2020 z dnia 6 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczna

OŚ.6220.14.2019 Trzebiel, dn. 2022-12-20 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki Solub 12 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7 68-130 Gozdnica, w sprawie zmiany decyzji nr 1/Ś/2020 z dnia 6 marca 2020 r.
Data wytworzenia 2022-12-20, ostatniej modyfikacji 2022-12-20 10:04
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-03 00:00

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 10/Ś/2019 z dnia 21 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą

OŚ.6220.10.2019 Trzebiel, dn. 2022-12-19 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki Solub 11 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Iłowiańskiej 7 68-130 Gozdnica, w sprawie zmiany decyzji nr 10/Ś/2019 z dnia 21 października 2019 r.
Data wytworzenia 2022-12-16, ostatniej modyfikacji 2022-12-16 19:55
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-30 00:00

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiel o wydaniu decyzji nr 8/Ś/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Lipowy Gaj 2” o mocy do 2.0 MW włącznie z uwzględnieniem etapowania, wraz z n

OŚ.6220.7.2021 Trzebiel, dn. 2022-12-16 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2022 r.
Data wytworzenia 2022-12-16, ostatniej modyfikacji 2022-12-16 10:27
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-30 00:00

OBWIESZCZENIE o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o

OŚ.6220.2.2020 Trzebiel, 2022-12-15 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Trzebiel informuje o ponownym rozpoczęciu procedury
Data wytworzenia 2022-12-15, ostatniej modyfikacji 2022-12-15 08:52
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-01-29 00:00

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej oświetlenia przejścia dla pieszych w tym szafki sterującej oświetlen

OŚ.6733.7.2022 Trzebiel, dn. 2022-12-14 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiel zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek spółki Dino Polska S.A. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 63-70 Krotoszyn reprezentowanej przez pełnomocnika Dariusza Górowskiego w
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.